Er du klar til at drive forretning globalt?

Udvid din forretning med RixTrans

Oversættelsesarbejdsgangen

Hvert enkelt projekt bliver overvåget fra bekræftelse til levering af den RixTrans-projektleder, der er ansvarlig for planlægning af projektets udførelse, udvælgelse af de bedst egnede specialister til at fuldføre det, imødekomme aftalte deadlines og også for at sikre topkvalitet.
Alle oversættelser, der udføres af RixTrans, har en specifik livscyklus, som også kan tilpasses kundens krav. Vores sædvanlige arbejdsgang for levering af projektet består af 10 trin. Trinene for oversættelsesarbejdsgangen og kvalitetssikring for hvert projekt kan ses i nedenstående grafik.
 

Forberedelse

1. Kunden leverer dokumenter og instruktioner.
2. Vi analyserer dokumenternes indhold og sikrer os, at dine krav og instruktioner er klare. Send os hele den tekst, der skal oversættes, og alt relevant materiale eller tidligere oversættelser (oversættelseshukommelse), du måtte have. Dette vil forhindre misforståelser og sikre nøjagtigheden af tilbud og deadline for levering.
3. Forberedelse af tilbud. Når du beder om et tilbud, så husk at angive hvilken valuta, du ønsker tilbuddet i.
4. Projektbekræftelse. Inden vi begynder på et projekt, skal tilbuddet bekræftes skriftligt. På dette trin vil vi også anmode om fuldstændige kontaktoplysninger og godkendelse af alle betingelser angivet i e-mails.
 

Oversættelse

5. Oversættelse. På dette trin udvælger RixTrans-projektlederen den mest erfarne oversætter, som har dybtgående kendskab til emnet og reserverer samtidig ressourcer til redigering og kvalitetssikring.
6. Redigering. Oversat materiale sendes til sprogrevisoren, som sammenligner med kildeteksten og tjekker, om det er komplet og nøjagtigt.
 

Gennemgang og levering

7. Korrekturlæsning og DTP. Korrekturlæsning udføres altid af professionelle sprogfolk med en baggrund, der er relevant for din branche eller dit produkt, hvorved det sikres, at det giver mening, ikke kun fra et sprogligt synspunkt, men også inden for dit forretningsområde. Hvis det er nødvendigt, bliver projektfilerne sendt til DTP. Eventuelle spørgsmål vedr. formatering, præsentation eller filformat bliver løst her,
8. Internt kvalitetstjek. Inden levering udfører projektlederen et endeligt tjek af det, der skal leveres, for at sikre, at det lever op til dine krav, er i overensstemmelse med dine instruktioner og er i korrekt format.
9. Levering. Elektronisk kopi af den færdige oversættelse returneres til kunden via e-mail. Papirversion er også mulig og kan sendes med postvæsenet eller DHL.
10. Kvalitetssikring efter levering. Vi yder garanti for 100 % nøjagtighed for alle vores oversættelser. Hvis du ikke er fuldstændigt tilfreds med vores oversættelse, retter vi den gratis, indtil den lever op til dine forventninger.
 
RixTrans’ kvalitetssikring og projektarbejdsarbejdsgang