Er du klar til at drive forretning globalt?

Udvid din forretning med RixTrans

Ordforklaring

Computer-Aided Translation (CAT) – oversættelsesværktøjer

Gloseliste over oversættelsesbranchens termer | RixTransEt pc-støttet oversættelsesværktøj som understøtter og faciliterer oversættelsesprocesen. Disse værktøjer kombinerer gloselister, oversættelseshukommelse eller maskinoversættelse og hjælper med at sikre en konsekvent terminologi og spare penge på de sektioner af teksten som allerede er oversat. CAT-værktøjer kaldes også maskinstøttede oversættelsesværktøjer, men deres output består ikke af en maskinoversættelse.
 

Desktop Publishing (DTP)

En proces til oprettelse af grafiske dokumenter i høj kvalitet til udskrivning eller anden markedsføring f.eks. brochurer, plakater, tidsskrifter, bøger, reklametavler osv.
 

Ekspeditionstid (TAT)

Den samlede nødvendige tid for at levere projektet.
 

Fortrolighedsaftale (NDA)

Kaldes også for hemmeligholdelsesaftale (CA)(CDA)(PIA), dette er en juridisk kontrakt mellem leverandører af sprogtjenester eller freelancere og tjenestemodtageren. Denne aftale beskriver fortroligt materiale, viden eller informationer som parterne ønsker at dele med hinanden til specifikke formål, men hvor adgangen skal begrænses til tredjepart.
 

Freelanceoversætter eller freelancer

En uafhængig selvstændig oversætter, korrekturlæser, sprogredaktør eller anden sprogekspert som tilbyder deres tjenester på freelancebasis. Freelancere får først mulighed for at arbejde efter de er bestået en testprocedure og har underskrevet en service- og fortrolighedsaftale.
Freelancelingvister har den fordel at de kan befinde sig hvor som helst i verden.
 

Gloseliste eller ordliste

En gloseliste eller ordliste er en liste over specialiserede oversættelsestermer inden for et specifikt vidensområde med en definition for hvert term. En gloseliste anvendes til at sikre overensstemmelse mellem termerne på tværs af alle dokumenter.
 

Kildesprog

Det oprindelige sprog hvorfra projektet skrider frem.
 

Kvalitetssikring af sprog (LQA)

En vurdering baseret på en stikprøve fra oversættelsen som kan udføres når som helst i oversættelsesprocesen. Præcision, sprog, grammatik og terminologi gennemgås også.
 

Leverandør af sprogtjenester (LSP)

En tjenesteleverandør som kan garantere at indholdet af dokumentet er tilpasset fuldstændigt til referencerammen for et bestemt land eller region.  Disse leverandører arbejder kun sammen med lokale eller indfødte sprogeksperter.
 

Lokalisering

Lokalisering består af procesen i at tilpasse indhold til et specifikt land, region, nation, kultur eller emneområde og tilføje de stedsspecifikke referencer som f.eks. valuta.
Sproglokalisering adskiller sig fra oversættelsestjenester ved at omfatte en vidtgående undersøgelse af målkulturen med det formål at tilpasse produktet til de lokale behov.
 

LSO – Lingvistisk godkendelse

Den endelige lingvistiske vurdering som udføres ved slutningen af lokaliseringsprojektet efter at det lokaliserede indhold (hvorvidt det er software, et websted, materiale til udskrivning og  publicering) er blevet genereret.
 

Maskinoversættelse (MT)

Automatiseret oversættelse ved hjælp af computersoftware. Softwaren genereres  ved statistisk udformning (statistisk maskinoversættelse eller SMT), oversættelsesregler (regelbaseret maskinoversættelse eller RBMT), eller en kombination af begge. Maskinoversættelse er ikke perfekt og skal altid efterredigeres.
Automatiseret oversættelse giver et indblik i indholdet på målsproget, men metoden anbefales ikke til juridiske, marketings, medicinske eller lignende tekster. 
 

Multi-language vendor (MLV)

En tjenesteudbyder som leverer forskellige sprogtjenester der indebærer flere kilde- eller målsprog.
 

Målsprog

Sproget som kildesproget oversættes til.
 

Oversættelseshukommelse (TM)

En database som lagrer allerede oversatte kilde- og målord, sætninger eller afsnit, hvilket kaldes segmenter. Hukommelsen bruges dernæst til at reducere omkostningerne ved fremtidige oversættelser, forkorte oversættelsesprocesen og vedholde en konsekvent terminologi.
Oversættelseshukommelsen er ofte integreret i pc-støttede oversættelsesværktøjer (CAT).
 

Pivotsprog

Et mellemliggende sprog som oversættelsen udføres gennem, f.eks. fra finsk til engelsk til koreansk. Denne tjeneste bruges kun ved sjældne sprogpar.
 

Serviceleveranceaftale (SLA)

En juridisk tjenesteydelseskontrakt som indeholder informationer som f.eks. leveringstidspunkt, omfang, ekspeditionstid, pris, leveringsmetode, kvalitetssikring og andre tekniske specifikationer.
 

Single-language vendor (SLV)

En tjenesteleverandør af sprog som kun arbejder inden for en bestemt sprogkombination .
 

Style guide

Også kaldt en stilguide. Dette er et dokument med instruktioner til oversætteren, sprogrevisoren eller korrekturlæseren. Dokumentet indeholder et normsæt for skrivemåde, tonefald og udformning af dokumentet.
 

Tilbageoversættelse

Tilbageoversættelse henviser til tidligere oversat indhold der oversættes tilbage til det originale (kilde) sprog. Denne metode bruges ofte for at sikre et skærpet kvalitets- og præcisionsniveau over for de mest krævende kunder.
Tilbageoversættelse af maskinoversættelser kaldes også ”round-trip translation”.