Er du klar til at drive forretning globalt?

Udvid din forretning med RixTrans

A1-formater til sammenfatning

Udfordringen

Vi fik tilsendt syv byggetegninger i A1-format fra et advokatkontor. Tegningerne skulle bruges i en retssag og oversættes fra russisk til lettisk. Oversættelserne skulle desuden attesteres af en notar. Bortset fra, at oversættelsen naturligvis skulle være af høj kvalitet, var det en af udfordringerne, at oversættelsen skulle være i samme format som forlægget.

Løsningen 

Kunden blev gjort bekendt med den specifikke arbejdsgang for projektet. Oversættelsen blev delt op i delopgaver. Blandt opgaverne var formattering af oversættelsen til A1-format og notarattestering inden for en given deadline.

Vi gav oversættelsen til en teknisk oversætter med speciale i byggeindustrien.

Oversætteren:

  • Oversatte til sit modersmål
  • er bosat i Letland
  • har en universitetsgrad eller lignende inden for området
  • har mindst fire års dokumenteret erfaring som professionel oversætter
  • har mindst to skriftlige kundeanbefalinger
  • fik mellem 8 og 10 points i testoversættelser - kvalitetsniveauet er højt.
  • har underskrevet en tavshedserklæring til sikring af fuld fortrolighed.

Opgaven var meget kompliceret. Oversættelsesteksten blev sendt med e-mail, og oversætteren skulle konstant køre frem og tilbage i hver enkelt fil for at finde de dele, der skulle oversættes. Men oversætteren tog udfordringen op. RixTrans kunne være sikker på, at opgaven blev gjort godt og afleveret til tiden.

RixTrans interne team skannede alle A1-filerne, foretog en sidste kvalitetstest, forberedte DTP (teksten blev ændret med Adobe Photoshop), udskrev alle filer i A1-format, foldede de kunde-klare byggeplaner for notarattestering (et stort arbejde, krævede special-foldning) og leverede udskrifterne til notaren.

Resultaterne

Kunden og RixTrans forhandlede sig til en pris og deadline, der passede begge parter, og som var afpasset kundens særlige behov. Både kunden og RixTrans var tilfredse med resultatet.

Branche: Byggeri/jura
Kundens hjemland: Letland
Sprogkombination: RU - LV
Antal ord: ~ 1000
Lingvist: 1 modersmåls-lingvist og DTP-specialist
Tidsforbrug: 2 dage